انقلاب صنعتی چهارم متاورس صنعتی است

مهدی عرب زاده یکتا، مشاور، استراتژیست و خط مشی‌گذار حوزه دیجیتال در حاشیه نمایشگاه اینوتکس ۲۰۲۲ در رویداد نکستیشن درباره متاورس در حوزه صنعت گفت: همزاد دیجیتال می‌تواند بر روی زنجیره ارزش تاثیر بگذارد و امروز بلوک‌های اصلی سازنده دنیای متاورس است که ارتباط معنی‌دار بین بخش‌های مختلف ایجاد می‌کند. وی اظهار کرد: از سال ۲۰۱۰ تا سال ۲۰۲۰ انقلاب صنعتی چهارم شکل گرفت و پنج لایه معماری را مورد بازنگری قرار داد که در انقلاب صنعتی چهارم در سال ۲۰۱۸، دو معماری Rami۴ و IIRA شکل گرفته که در نسخه‌های جدید با هم یکپارچه می‌شوند. این استراتژیست و خط مشی‌گذار حوزه دیجیتال گفت: باید بر اساس جمع آوری داده‌ها به این جمع بندی برسیم که اگر قرار است در صنعت باشیم و پیاده‌سازی کنیم، انتظار خروجی در هر بخش از صنعت چه چیزی است؟» وی اظهار کرد: هر سند در حوزه صنعت مستلزم داشتن سه گام است که در ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات