ژورنال کلاب گروه ارگونومی

ژورنال کلاب گروه ارگونومی

جلسه ژورنال کلاب خانم زهرا حضرتی در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۴ با حضور مدیر محترم گروه جناب آقای دکتر قاسمی و اساتید گروه سرکار خانم دکتر کاظمی و جناب آقای دکتر گروسی و کارشناس گروه سرکار خانم دکتر بلندیان در تالار شهید رحیمی دانشکده در ساعت ۱۲-۱۳ برگزار گردید.

مقاله مورد بررسی:
Naweed, A., et al. (۲۰۲۲). "Injury by design: A thematic networks and system dynamics analysis of work-related musculoskeletal disorders in tram drivers." Applied ergonomics ۱۰۰: ۱۰۳۶۴۴.

اسامی دانشجویان شرکت کننده در این جلسه به شرح زیر می باشد:
ردیف شرکت کننده
۱ صدف دهقانی
۲ مهرداد قورچی زاده
۳ مریم علیزاده
۴ راحله آقاجعفری
۵ علیرضا شقاقی
۶ معصومه موسوی
۷ حسن مهری
۸ رعنا کاوه
۹ ضیافتی

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات