طرح دستیار فناوری فرصتی مناسب برای حضور دانشجویان نخبه در شرکت های فناور

طرح دستیار فناوری فرصتی مناسب برای حضور دانشجویان نخبه در شرکت های فناور

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر

  مرکز رشد واحدهای فناور نوشهر یک مرکز رشد در شهر نوشهر می باشد

   نظرات