فراخوان شرکت در وبینار آموزشی “مبانی ثبت اختراع و ثبت نشان تجاری (برند)”

فراخوان شرکت در وبینار آموزشی “مبانی ثبت اختراع و ثبت نشان تجاری (برند)”

فراخوان شرکت در وبینار آموزشی

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

   نظرات