فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی «نحوه دریافت کارت بازرگانی»

فراخوان شرکت در کارگاه آموزشی

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  منبع خبر

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

  مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

   نظرات