نخستین جلسه کمیته کسب و کارهای دانش بنیان در بازار سرمایه

در جریان برگزاری نخستین جلسه «کمیته کسب و کارهای دانش بنیان در بازار سرمایه» رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، معاون نظارت بر بورس ها و ناشران، معاون نظارت بر نهادهای مالی، مدیر مرکز پژوهش و مطالعات اسلامی، رئیس گروه مشاوران حقوقی، مدیرعامل بورس اوراق بهادار تهران، مدیرعامل فرابورس ایران، نماینده معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری (آقای دکتر دلیری)، نماینده وزیر امور اقتصادی و دارایی (آقای دکتر ابوجعفری) و نماینده صندوق نوآوری و شکوفایی (آقای دکتر ناظمی) حضور داشتند. این کمیته به دبیری مرکز پژوهش‌های سازمان بورس و اوراق بهادار و متشکل از اعضای هیئت مدیره سازمان بورس، مدیران عامل بورس تهران و فرابورس تشکیل شد و با عضویت علی رضا دلیری معاون توسعه مدیریت و جذب سرمایه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و علی وحدت معاون صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار شد. همچنین مرکز پژوهش و مطالعات اسلامی بعنوان دبیرخانه کمیته مذکور تعیین شد. در ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات