نگاهی بر درآمدزاترین بانک‌های بورسی

نگاهی بر درآمدزاترین بانک‌های بورسی

بررسی صورت‌های مالی ۹ بانک بورسی نشان می‌دهد که در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بانک ملت بیشترین میزان درآمد مشاع از میان بانک‌های مورد بررسی را داشته است. در ۲ سال مذکور مجموع درآمدهای مشاع پست بانک ایران از میان بانک‌های مورد بررسی منفی بوده است. نکته قابل‌توجه آن است که از میان بانک‌های مورد نظر ۸ مورد غیردولتی و یک مورد دولتی بوده است. به عبارت دیگر پست بانک یا تنها بانک دولتی حاضر در لیست بررسی، دو سال پی در پی دارای مجموع درآمد مشاع منفی بوده است. همچنین صورت‌های مالی این بانک‌ها نشان می‌دهد که بانک اقتصاد نوین بیشترین رشد درآمد مشاع نسبت به سال ۱۳۹۹ را داشته است. تفاوت درآمدهای مشاع و غیرمشاع به صورت کلی می‌توان گفت درآمدهای غیرمشاع در بانک‌ها، مجموعه‌‌ای که از درآمدهای حاصل از کارمزد، مبادلات ارزی و سایر فعالیت‌های مشاوره‌‌ای توسط بانک‌هاست. علاوه بر این درآمدها، در گزارش‌های تفسیری صورت‌های مالی ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات