بازدید از وضعیت برخی از دو شرکت‌ مستقر در مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان صورت گرفت

معاون مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان از دو شرکت بازدید به عمل آورد.

به گزارش روابط‌عمومی مرکز رشد، دکتر جمشیدی در این بازدید که در روز سه‌شنبه ۱۴ تیر‌ماه صورت پذیرفت ابتدا از نزدیک با فعالیت‌ها و پیشرفت‌های شرکت توسعه کارآفرینی نیکو آی تک آشنا شدند. در این بازدید مدیرعامل و کارشناس این شرکت در ارتباط با روند کار، پیشرفت‌های صورت‌گرفته  و همچنین مشکلات موجود توضیحاتی را ارائه دادند. همچنین  برنامه‌های آتی و قابلیت‌های موجود در شرکت را تبیین نمودند. در این بازدید پیشنهاداتی در خصوص تسهیل فرایند پیشرفت طرح ارائه گردید و مقرر شد که با پیگیری‌های شرکت فرایند رشد و توسعه تسریع گردد.

دکتر جمشیدی در ادامه از شرکت گلام سوته خزر از شرکت‌های فناوری مستقر در مرکز رشد بازدید نمودند. طی این بازدید اهم فعالیت‌های آن شرکت و همچنین برنامه های آتی آن ارائه گردید.

گفتنی است این بازدیدهای دوره‌ای باهدف آشنایی بیشتر با چالش‌ها و مشکلات هسته‌ها و واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد و پیگیری حل آنها صورت می‌پذیرد.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان

مرکز رشد واحدهای فناوری طبرستان یک مرکز رشد در شهر ساری می باشد

    نظرات