بخش خدمات با ۵۱.۲ درصد، بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داد

بخش خدمات با ۵۱.۲ درصد، بیشترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داد

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری تسنیم

    منبع خبر

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات