عید سعید غدیر مبارک

با گوهر ناب در صدف پرورده           امروز خدا به ما عنایت کرده

دیدم به غدیر با هزاران صلوات      صد دسته گل محمدی آورده

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان مرکزی

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی

پارک علم و فناوری استان مرکزی یک پارک علم و فناوری در شهر اراک می باشد

    نظرات