کاربردی سازی سند نظام ملی نوآوری سرعت می گیرد

نشست پنجم از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی سند نظام ملی نوآوری در حوزه آموزش عالی برگزار می‌شود تا کاربردی سازی سند نظام ملی نوآوری سرعت بگیرد. این سلسله رویدادها، با هدف کاربردی سازی سند نظام ملی نوآوری و بهره‌گیری از ظرفیت نظرات خبرگانی با حضور بازیگران مختلف نظام نوآوری کشور برگزار خواهد شد. خانه‌های خلاق و نوآوری، مراکز رشد، مراکز کارآفرینی و نوآوری و شتاب‌دهنده‌ها به‌عنوان یکی از بازیگران مهم در این نظام موضوع این نشست از سلسله نشست‌های تدوین سند خواهند بود. مراکز رشد، مراکز کارآفرینی و نوآوری و شتاب‌دهنده‌ها و همچنین علاقه‌مندان به مسائل و چالش‌های زیست‌بوم نوآوری، سیاست‌گذاران و فعالان صنعت مخاطبین این نشست‌ هستند. نشست پنجم از سلسله نشست‌های هم‌اندیشی سند نظام ملی نوآوری در حوزه آموزش عالی ۳ مردادماه سال به‌صورت مجازی و حضوری در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار می‌شود.

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات