ششمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل برگزار شد.

ششمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل برگزار شد.

ششمین جلسه شورای فناوری مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل روز یکشنبه ۱۲ تیر سال ۱۴۰۱ با حضور اعضای شورا در سالن جلسات این مرکز برگزار شد.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

    نظرات