دخل و خرج کارگران با هم نمی خواند/ تورم فقیرترین دهک از غنی ترین دهک بیشتر است

دخل و خرج کارگران با هم نمی خواند/ تورم فقیرترین دهک از غنی ترین دهک بیشتر است

متن کامل خبر در سایت خبرگزاری تسنیم

    منبع خبر

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم

    خبرگزاری تسنیم یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات