گرین‌تک، در کنار بازیگر جدید سرمایه‌گذاری خطرپذیر

چندی پیش مطلبی ترند شد مبنی بر اینکه میزان سرمایه‌گذاری خطرپذیر ایران در یک سال به مراتب کمتر از ارزش دو برج مسکونی در تهران است و این نشان‌دهنده کمبود بازیگران موثر در سرمایه‌گذاری خطرپذیر اکوسیستم ایران است. پس سرمایه‌گذار خطرپذیر به عنوان موثرترین بازیگر مالی و هدایتگر برای حمایت از محصولات خلاق در صحنه اقتصاد، یکی ازمهم‌ترین ابزارهای مالی و حمایت‌کننده مورد نیاز این بخش هستند. سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی(CVC) به دلیل اینکه صرفا متمرکز بر ‌اهداف مالی نیست و در کنار این جنبه، اهداف استراتژیک خود را هم دنبال می‌کند و دارای حجم بازار قابل‌توجهی است، بنابراین توجه ویژه‌ای به سرمایه‌هایی از جنس توانمندسازی، شبکه‌سازی موثر، مشاوره‌های عملیاتی و استراتژیک و همچنین انتقال تجربه و مهارت‌های مدیریتی لازم به راهبران استارتاپ‌ها دارد. پس می‌توان گفت که سرمایه‌گذار خطرپذیر شرکتی با در اختیار قراردادن سرمایه و منابع مورد نیاز استارتاپ‌ها در تمامی مراحل رشد، آینده‌ای روشن‌تر و مدون‌تر را تامین ...

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

منبع خبر

هفته نامه شنبه

هفته نامه شنبه

هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات