ضوابط برخورداری واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری از  حمایت های قانون دانش بنیان تصویب شد

ضوابط برخورداری واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری از حمایت های قانون دانش بنیان تصویب شد

واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی که محل اصلی فعالیت آنها در پارک های علم و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی باشند؛ با دارا بودن مجوز های فناوری مورد تایید و مشروط به احراز معیارهای شرکت‌های دانش‌بنیان بر اساس ارزیابی پارک های علم و فناوری دارای نظام ارزیابی مورد تایید کارگروه مشترک وزارتین علوم و بهداشت و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری به عنوان کارگزار، حداقل در سطح شرکت‌های دانش‌بنیان نوع ۳ به منظور بهره‌مندی از حمایت های ذیل، مورد ارزیابی و تایید قرار می گیرد.

تسهیلات صندوق نوآوری و شکوفایی (در چار چوب و مصوبات هیات عامل صندوق)

تسهیل در انجام تشریفات گمرکی،

تسهیل در صدور مجوز تاسیس و پروانه بهره برداری،

تسهیلات و اولویت استقرار در شهرک های صنعتی،

استقرار دفاتر فعالیت در اماکن دارای کاربری مسکونی،

بهره مندی کارکنان کلیدی از تسهیلات نظام وظیفه در قالب انجام پروژه جایگزین خدمت در شرکت،

بهره مندی از تسهیلات ماده ۱۰ قانون جهش تولید دانش بنیان در خصوص معافیت از تشریفات قانون برگزاری مناقصات در قراردادهای ساخت بار اول،

خدمات توانمندسازی از جمله مشاوره های تخصصی و خدمات تجاری سازی،

اخذ گواهی انطباق و گواهی محصول تسهیلات مرتبط با بیمه های بازرگانی،

حمایت های کانون پتنت ایران،

یارانه ها و تسهیلات مربوط به شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی،
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری مازندران

منبع خبر

پارک علم و فناوری مازندران

پارک علم و فناوری مازندران

پارک علم و فناوری مازندران یک پارک علم و فناوری در شهر ساری می باشد

    نظرات