دومین نشست هم اندیشی با عنوان نخستین پیش رویداد تانا و صنایع غذایی


مستند دومین نشست هم اندیشی با عنوان نخستین پیش رویداد تانا و صنایع غذایی


لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات