حضور دانشجویان دانشگاه های استان مازندران در شرکت های دانش بنیان شهرستان آمل

حضور دانشجویان دانشگاه های استان مازندران در شرکت های دانش بنیان شهرستان آمل

در راستای بهبود توانمندی دانشجویان در حوزه مهارت‌های مرتبط با کسب و کار و توسعه فردی و افزایش توانایی‌ها حین انجام پایان‌نامه‌های دانشجویی، «طرح دستیار فناوری» در شرکت های دانش بنیان مستقر در مرکز رشد و نوآوری شهرستان آمل اجرا شد.
این طرح بر اساس هدایت هدفمند آموزه‌های دانشجویان در راستای استفاده کاربردی و کسب تجربه عملی جهت شکل‌گیری دانشگاه جامعه محور، پاسخگو و کارآفرین و ایجاد انگیزه و حس امید و نشاط و القای تفکر آموزش پویا در دانشجویان و با هدف تربیت نیروی متخصص تنظیم و برنامه‌ریزی شده است.
شرکت دانش بنیان صنعت سبز طبرستان و کیا انرژی مانا موفق به جذب ۴ دانشجو در قالب طرح دستیار فناوری شدند.
لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناور آمل

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

مرکز رشد واحدهای فناور آمل

مرکز رشد واحدهای فناور آمل یک مرکز رشد در شهر آمل می باشد

    نظرات