ایجاد صندوق سرمایه گذاری بورسی در حوزه امنیت غذایی

دکتر علیرضا خاکدامن اظهار کرد: ما از یک سال و نیم گذشته به صورت ویژه درصدد بر آمدیم که از ابزارهای نوین تامین مالی برای جذب سرمایه‌های مختلف در حوزه سلامت، امنیت غذایی و … بهره ببریم. معاون ستاد توسعه زیست فناوری، معاونت علمی و فناوری با بیان اینکه در سال تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین و با تصویب قانون جهش تولید دانش بنیان، تنوع این ابزارها توسعه بیشتری نیز پیدا کرده است، گفت: یکی از همین ابزارها، صندوق‌های سرمایه گذاری خصوصی در بورس هستند که اولین مورد آن با سرمایه گذاری معاونت علمی و فناوری تاسیس شده است. وی با بیان اینکه مبنای برنامه ریزی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حمایت از موضوعات گلوگاهی کشور، نگاه اکوسیستمی است، گفت: صندوق سرمایه گذاری مشترک خصوصی بورسی با هدف جذب سرمایه‌های مردمی در اکوسیستم فناوری و نوآوری در قالب سرمایه گذاری بورسی راه اندازی شده است و کلیدواژه ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات