ضرورت تامین مالی کسب و کارهای نوآورانه علوم شناختی

ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی دو گام جدی برای توسعه کسب‌وکارهای نوآورانه مبتنی بر علوم شناختی برداشته است؛ نخست این که مبانی کار به طور عملی بنا نهاده شده است و دوم نیز زیرساخت‌های مرتبط با این هدف به خوبی توسعه پیدا کرده است. از سوی دیگر تحقیق‌های اساسی در کشور شکل گرفته و ظرفیت قابل اتکایی در کشور ایجاد شده است. این ستاد در گام بعدی خود تلاش کرده است با دارایی که در کشور هست، توسعه کسب و کار و خدمت در جامعه را مبتنی بر علوم شناختی با سرعت بیش از قبل، پیش ببرد. در این راستا به منظور توسعه و تجاری سازی فناوری‌های شناختی و تامین منابع مالی مورد نیاز برای رونق کسب و کارها در این حوزه، ستاد توسعه علوم و فناوری های شناختی و صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تفاهم نامه همکاری امضا و مبادله کردند. این تفاهم ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

منبع خبر

مدیر اینفو

مدیر اینفو

مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات