غول‌های اقتصادی در تله رکود

تازه‌ترین گزارش سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) از تغییرات تولید ناخالص داخلی در گروه بیست اقتصاد بزرگ جهان، جی۲۰، نشان‌دهنده کاهش ۴/ ۰ درصدی تولید ناخالص داخلی این گروه در سه ماه دوم ۲۰۲۲ نسبت به سه ماه اول است. این درحالی است که تولید ناخالص داخلی این گروه در سه ماه نخست سال ۵/ ۰ درصد نسبت به سه ماه قبل آن با افزایش مواجه بوده است. طبق این گزارش کاهش تولید ناخالص داخلی گروه جی۲۰ درحالی اتفاق افتاده است که تولید ناخالص داخلی کشورهای عضو OECD در سه ماه دوم ۲۰۲۲ با ۴/ ۰ درصد افزایش مواجه بوده است. کاهش فصلی تولید ناخالص داخلی گروه جی۲۰ عمدتا منعکس‌کننده کاهش قابل توجه تولید ناخالص داخلی چین است؛ تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماه‌ دوم ۲۰۲۲ با ۶/ ۲ درصد کاهش نسبت به سه ماه اول مواجه بوده است که علت اصلی آن اعمال قرنطینه برای کنترل ...

متن کامل خبر در سایت مدیر اینفو

    منبع خبر

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو

    مدیر اینفو یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات