پنجمین ویژه نامه الکترونیکی زیست بوم فناوری و نوآوری استان کرمانشاه منتشر شد

پنجمین ویژه نامه الکترونیکی زیست بوم فناوری و نوآوری استان کرمانشاه منتشر شد

rahetooseh۵
jpeg
۵-۱
حجم : ۱۲۸.۶۳ kb
تعداد دریافت : ۰
Date added : شهریور ۳۰ ۱۴۰۱
Date modified : شهریور ۳۰ ۱۴۰۱
jpeg
۵-۲
حجم : ۲۰۰.۷۱ kb
تعداد دریافت : ۰
Date added : شهریور ۳۰ ۱۴۰۱
Date modified : شهریور ۳۰ ۱۴۰۱
jpeg
۵-۳
حجم : ۱۹۱.۲۵ kb
تعداد دریافت : ۰
Date added : شهریور ۳۰ ۱۴۰۱
Date modified : شهریور ۳۰ ۱۴۰۱
jpeg
۵-۴
حجم : ۱۸۲.۰۲ kb
تعداد دریافت : ۰
Date added : شهریور ۳۰ ۱۴۰۱
Date modified : شهریور ۳۰ ۱۴۰۱
ویژه نامه الکترونیکی زیست بوم فناوری و نوآوری استان کرمانشاه  پنجم راه توسعه خرداد ماه ۱۴۰۱

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  منبع خبر

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه

  پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی کرمانشاه یک پارک علم و فناوری در شهر کرمانشاه می باشد

   نظرات