راه پرداخت با حمایت داتین منتشر کرد / فایل PDF گزارش دیلویت با عنوان «تحول دیجیتال سامانه‌های یکپارچه بانکداری را هدف قرار داده است»

راه پرداخت با حمایت داتین منتشر کرد / فایل PDF گزارش دیلویت با عنوان «تحول دیجیتال سامانه‌های یکپارچه بانکداری را هدف قرار داده است»

از آنجایی هم که بانک‌ها جهت ایجاد شفافیت بیشتر و افزایش کارایی عملیاتشان تحت فشار زیادی زیادی قرار گرفتند به همین خاطر در زمینه تحول و دیجیتال‌سازی این پلفترم‌های موروثی باید اقدام فوری صورت پذیرد چراکه تعداد رو به رشدی از بازیگران فین‌تکی در حال دستیابی به موفقیت در بازار هستند و مدل‌های کسب‌وکار بانکداری سنتی را تهدید می‌کنند. نیازمند تحول دیجیتال پلتفرم‌های سامانه‌های یکپارچه بانکداری بانک‌ها است. بانک‌ها به سمت دیجیتالی کردن پلتفرم‌های خود حرکت کنند، باید این نکته را در نظر علاوه بر فناوری، بانک‌ها باید به این نکته که مدرنیزاسیون گزارش جدیدی از دیولیت را با عنوان «تحول دیجیتال، سامانه‌های یکپارچه بانکداری را مهمی است که بانک‌ها باید به طور جدی به آن فکر کنند و به نکاتی اشاره می‌کند که می‌تواند به بانک‌ها در انجام این فرایند دیجیتال‌سازی کمک کند و بانک‌های مختلفی فایل PDF گزارش دیلویت با عنوان «تحول دیجیتال سامانه‌های یکپارچه بانکداری را هدف قرار داده است» پلتفرم‌های موروثی: این‌ها راهکارهای چندمنظوره‌ای هستند که روی یک پلتفرم اختصاصی یا مجزا که اغلب یک سیستم مین‌فریم است به اجرا در می‌آیند. پلتفرم‌های خدمت‌گرا: این پلتفرم‌ها معماری خدمت گرا (SOA) و مبتنی بر طراحی‌ را ارائه و پردازش آنی را امکان‌پذیر می‌کنند. آن‌ها از پردازش آنی پشتیبانی می‌کنند و به سبب ماهیت بومی ابری خود معمولا دارای یک مدل اشتراک پرداخت به ازای هر بار استفاده هستند. بهتر است، نیاز به ایجاد پروفایل مدرنیزاسیون خود بر پایه پایداری پلتفرم حال حاضر در این گزارش پنج گزینه اصلی برای بانک‌ها ارائه شده است که باید آنها اولین گام، بررسی نیازهای کسب‌وکار و تعیین این نکته است که ممکن است این گزینه برای یک موسسه ریسک گریزتر که هنوز تجربه یا طرح کسب‌وکار خاصی هنگامی که یک طرح کسب‌وکاری جهت ایجاد برخی از انواع تغییرات بنا نهاده شده است، بانک‌ها باید نیاز برای نوآوری را فراتر از محصولات و خدمات و قابلیت‌های موجود در نظر بگیرند. موروثی فراهم است، بانک‌ها می‌توانند به‌سادگی گامی فراتر از مدرنیزه کردن پلتفرم ممکن است تصمیم به جایگزینی کامل پلتفرم موروثی‌اش بگیرد. این مطلب بخشی است از گزارش دیلویت با عنوان «تحول دیجیتال، سامانه‌های یکپارچه بانکداری را هدف قرار داده است» که توسط راه پرداخت و با حمایت شرکت داتین ترجمه و منتشر شده است.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

منبع خبر

راه پرداخت

راه پرداخت

رسانه فینتک ایران

    نظرات