واحد خدمات بانک رفاه برای ارائه خدمات مالی و بانکی به دانشگاهیان در دانشگاه علوم پزشکی افتتاح شد

در کنار این تفاهم‌نامه و در همین راستا با توجه به تاکید طرفین به تکنولوژی و نوآوری در حوزه ارائه خدمات، تفاهم‌نامه مشترکی نیز بین معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه پزشکی ایران به مدیریت عامل سید عباس متولیان و مرکز نوآوری بانک رفاه به مدیریت هادی ویسی به عنوان بازیگران اصلی اکوسیستم سلامت از یک‌سو، و فضای فین‌تک کشور از سوی دیگر به امضا رسید.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

منبع خبر

راه پرداخت

راه پرداخت

رسانه فینتک ایران

    نظرات