بازدید نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری و ریاست دانشگاه یزد

نماینده معاونت علمی ریاست جمهوری و ریاست دانشگاه یزد امروز مورخ دهم آذر ماه ۹۸ از شتابدهنده پیشگامان بازدید به عمل آوردند.

لینک اصل خبر در سایت پیشگامان

منبع خبر

پیشگامان

پیشگامان

شتابدهنده عمومی

نظرات