کارگاه آموزشی آشنایی با فرایند ارزیابی و برنامه های حمایتی از شرکتهای دانش بنیان

برگزاری کارگاه آموزشی آشنایی با فرایند ارزیابی و برنامه های حمایتی از شرکت های دانش بنیان توسط خانم مهندس زینب پور طهماسبی سر­ارزیاب تشخیص صلاحیت شرکت های دانش بنیان مورد تائید معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری استان لرستان

منبع خبر

پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان

پارک علم و فناوری استان لرستان یک پارک علم و فناوری در شهر خرم آباد می باشد

    نظرات