کمپین حمایت مالی از کتاب "کارآفرینی چیست و چگونه می‌توان آن را اندازه‌گیری کرد؟"

کمپین حمایت مالی از کتاب "کارآفرینی چیست و چگونه می‌توان آن را اندازه‌گیری کرد؟"

مترجم کتاب
آیدین سلام زاده دکتری خود را در رشته کارآفرینی از دانشگاه تهران اخذ نموده و مدرس دانشگاه های همچون تهران، شهید بهشتی و علامه طباطبایی در حوزه های کسب و کار و کارآفرینی است. در کنار تدریس در رشته کارآفرینی، مقالات متعددی از ایشان در نشریات معتبر دنیا انتشار یافته است. همچنین، ایشان به عنوان عضو مدعو با نهاد های بین المللی نظیر دانشگاه OMU، انستیتو اقتصادی صربستان، انجمن SPES اتحادیه اروپا، آکادمی مدیریت آسیا، و ... همکاری داشته و این همکاری ها منجر به تعریف و انجام پروژه های بین المللی گوناگونی در عرصه کارآفرینی شده است. در کنار زندگی آکادمیک، ایشان سابقه راه اندازی پنج کسب و کار در زمینه های استارتاپی و صنعتی را داشته و در حال حاضر مدیر عامل مرکز نوآوری یکی از بزرگ ترین هلدینگ های چند رشته ای بورسی کشور می باشد. حوزه های تخصصی ایشان، ایجاد کسب و کار جدید، استارتاپ ها، نوآوری شرکتی، کارآفرینی اجتماعی، و کارآفرینی رسانه ای است.

آیدین سلام زاده
معرفی کتاب
امروزه کارآفرینی به عنوان واژه ای متداول در مکالمات افراد به گوش می خورد. با این وجود، دیدگاه ها در خصوص تعریف این پدیده متفاوت، و در بسیاری از موارد نادرست می باشد؛ از تعریف نادرست کارآفرینی به عنوان «اشتغال زایی» گرفته تا همتراز کردن آن با «نوآوری» و «خلاقیت»! بنابر این، با توجه به اهمیت این پدیده در زندگی ما، بهتر است دیدی مشخص و درست تر در این خصوص داشته باشیم.

کتاب «تعریف و سنجش کارآفرینی» به مرور متداول ترین تعاریف کارآفرینی (بویژه با تمرکز بر دیدگاه های مبتنی بر اقتصاد نظری- به عنوان یکی از ریشه های اصلی شکل گیری حوزه کارآفرینی)، شناسایی عناصر مشترک تعاریف و نظریه های کارآفرینی، و نیز بررسی تمایز های مهم بین آنها می پردازد. لذا، هدف این کتاب مقایسه دیدگاه های مختلف و شاخص های موجود برای سنجش مفهوم کارآفرینی است. از آنجایی که از دید بسیاری از افراد، تعاریف کارآفرینی انسجام و دقت بالایی ندارند، این کتاب می کوشد تا بین دیدگاه های مختلف، تعاریف، و شاخص های سنجش آن ارتباط ایجاد کرده و به این از هم گسستگی ظاهری پایان دهد.

مخاطبان کتاب
کتاب پیش رو با هدف ایجاد درکی مشترک در بین فعالان و علاقه مندان حوزه کارآفرینی نوشته شده و سعی دارد تا مصادیق نادرستی را که در بین مخاطبین این حوزه جذاب وجود دارد تصحیح نماید. لذا، مخاطبین این کتاب را می توان در چند دسته طبقه بندی نمود: الف. سازمان ها و فعالان عرصه کارآفرینی، ب. سیاستگزاران حوزه کارآفرینی، پ. محققین و اندیشمندان حوزه کارآفرینی، و ت. دانشجویان رشته های کارآفرینی و حوزه های مرتبطی که واحد درسی مرتبط با کارآفرینی را می گذرانند. این کتاب می کوشد تا با نگاهی جامع، تعاریف کارآفرینی و مصادیق آن را به گونه ای پیوسته و منسجم در ذهن مخاطبین خود جای داده و از بد فهمی های موجود در این زمینه جلوگیری کند.

  منبع خبر

  همبودگاه

  همبودگاه

  همبودگاه یک شبکه اجتماعی تخصصی در حوزه کتاب است.

   نظرات