نشست مشترک صندوق پژوهش و فناوری یزد با صندوق پژوهش و فناوری نوین

نشست مشترک صندوق پژوهش و فناوری یزد با صندوق پژوهش و فناوری نوین

به گزارش روابط عمومی صندوق پژوهش و فناوری استان یزد، در این نشست زمینه‌های همکاری دو طرف بررسی و تبادل تجربیات در حوزه‌های مختلف صورت گرفت.
همچنین هماهنگی هایی برای برگزاری نشست های هم افزایی و جلسات تبادل تجارب با سایر صندوق‌های کشور انجام شد.

لینک اصل خبر در سایت صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  منبع خبر

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد

  صندوق پژوهش و فناوری استان یزد یک سرمایه گذار در شهر یزد می باشد

   نظرات