برگزاری کارگاه های آموزشی توسط مرکز رشد دانشگاه

برگزاری کارگاه های آموزشی توسط مرکز رشد دانشگاه

با توجه به اهمیت حوزه فناوری که در راستای اهداف استراتژیک دانشگاه در حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم می باشد، مرکز رشد و نوآوری دانشگاه آمادگی دارد در جهت افزایش آگاهی و کمک به تسهیل فرایند های ورود به مرکز رشد، در قالب هسته یا شرکت فناور، براساس سرفصل های ذیل برنامه آموزش در قالب کارگاه برگزار نماید.

مدت اجرا مدرس عنوان موضوع آموزشی ردیف
۲۰ دقیقه آقای دکتر صاحبی مقدمه آشنایی با ساختار مرکز رشد و نوآوری ۱
۴۵ دقیقه آقای دکتر صاحبی فرایند ایده اولیه تا تجاری سازی محصول ۲
۴۵ دقیقه آقای مهندس کریم پور معرفی سایت مرکز و فرایند ثبت ایده تا مرحله عقد قرارداد ۳
۲۰ دقیقه آقای دکتر صاحبی نحوه حمایت مرکز رشد و نوآوری از واحد های فناور ۴
۳۰ دقیقه آقای مهندس فاضل فرایند دانش بنیان شدن امتیازات آن ۵
۲۰ دقیقه سرکار خانم قائمی آشنایی با واحد مشاوره حقوقی ۶
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

منبع خبر

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

    نظرات