نماتک در نوزدهمین نمایشگاه صنعت

نماتک در نوزدهمین نمایشگاه صنعت

حضور گرم و صمیمی تیم نماتک در نوزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت
مصاحبه با مهندس مقدم از کاربران و مخاطبان عزیز نماتک
حضور مهندس لطفی مدرس بسته ابزار دقیق در غرفه نماتک

مهندس لطفی در نمایشگاه (۲)

مهندس لطفی در نمایشگاه (۱)

حضور مهندس گنجی مدرس بسته آزمون‌های غیرمخرب در غرفه نماتک

مهندس گنجی در نمایشگاه

حضور مهندس نجفی منصوری مدرس بسته ساختمان مدرن در غرفه نماتک

مهندس نجفی در نمایشگاه

حضور مهندس ساسانفر مدرس بسته تاسیسات الکتریکی در غرفه نماتک

مهندس ساسانفر در نمایشگاه

لینک اصل خبر در سایت نماتک

منبع خبر

نماتک

نماتک

رسانه تصویری مهارتی نماتک

نظرات