بازدید مدیرکل اداره تجهیزات پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شرکت تابشگران تندرست قشم


بازدید مدیرکل اداره کل تجهیزات پزشکی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شرکت تابشگران تندرست قشم واقع در پارک زیست فناوری خلیج فارس

کارخانه تولید و ساخت شتابدهنده خطی پزشکی کشور در شرکت تابشگران تندرست قشم واقع در پارک زیست فناوری خلیج فارس قشم مورد بازدید دکتر بیگلر مدیر کل اداره کل تجهیزات کشور و کارشناسان وی قرار گرفت.

دکتر بیگلر و همراهان  پس از توضیحات مدیران شرکت تابشگران تندرست قشم دکتر رجایی، مهندس پیدایش و دیگر همکاران طرح ساخت و تولید شتابدهنده خطی پزشکی، قول مساعد برای مجوز ورود به سرزمین اصلی دادند تا پس از اخذ تاییدیه های لازم جهت استفاده و کاربری در بیمارستان های کشور برای درمان بیماران سرطانی اقدامات لازم را انجام دهند.

لینک اصل خبر در سایت پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

منبع خبر

پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم)

پارک زیست فناوری خلیج فارس (قشم) یک پارک علم و فناوری در شهر قشم می باشد

    نظرات