برگزاری اولین رویداد فصلی سکوی پرتاب

برگزاری اولین رویداد فصلی سکوی پرتاب

محمد یاراحمدی، مدیر روابط عمومی این طرح افزود: فرآیند سرمایه گذاری در رویداد ۱۰۰ استارتاپ با ثبت نام استارتاپ‌ها در سامانه این طرح شروع می‌شود، سپس یک مرحله داوری غیرحضوری از آن‌ها صورت پذیرفته و استارتاپ هایی که قرار است به مرحله داوری حضوری برسند، مشخص می‌شوند. در پایان این داوری‌ها، با توجه به ارزیابی‌های صورت پذیرفته و با توجه به محصول یا خدمت محور بودن آنها و همچنین مرحله رشد آنها که نیاز به سرمایه پیش بذر یا بذری دارند، تصمیم گرفته می‌شود که روی هر یک از استارتاپ‌ها چه مقدار سرمایه گذاری صورت پذیرد. به عبارت بهتر در این مدل قرارداد سرمایه مورد توافق به استارتاپ‌ها داده می‌شود ولی مقدار سهام تعلق یافته به طرح بعد از ارزشگذاری مشخص می‌شود. بعد از این کارگاه هم استارتاپ‌های مورد توافق برای سرمایه گذاری اعلام می‌گردند.

متن کامل خبر در سایت اکوموتیو

منبع خبر

اکوموتیو

اکوموتیو

اکوموتیو یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات