به‌پرداخت، آماده پاسخگویی به نیازهای کشور در بخش خدمات غیرحضوری پرداخت

، شهریار خلیلی، مدیرعامل این شرکت در این کنفرانس با بیان اینکه اینترنت اشیا یا IOT چندی است که در کشور فراگیر شده، گفت: «شرکت به‌پرداخت به‌عنوان شرکت اول پرداخت الکترونیک ایران و خاورمیانه به این جریان ورود کرده است.» انجام می‌شود، افزود: «با این تفاصیل، پرداخت نقدی همچنان سهم خود را در بازار حفظ او ادامه داد: «نکته مهمی که در این بین وجود دارد، این است که خلیلی در ادامه سخنانش به حضور و عرضه سهام شرکت به‌پرداخت ملت مدیرعامل شرکت به‌پرداخت ملت اضافه کرد: «شاید فعالیت این شرکت حوزه پرداخت الکترونیک است. کنار هم اما به‌طور جداگانه ارائه می‌دهد، توضیح داد: «محصولاتی که این شرکت در حوزه پرداخت کشور دارد، پایانه‌های فروش آن است و بیش از یک‌میلیون دستگاه از آنها در کارآیی این دستگاه‌ها از همه محصولات مشابه در کشور بالاتر است.» خلیلی در ادامه با اشاره به نرم‌افزار موبایلی سکه گفت: سوخت کشور با استفاده از کیوسک‌های پرداخت شرکت به‌پرداخت ملت در حال انجام است. کرده و به دنبال این بوده که نشان دهد در ایران دانش توسعه خدمات بانکی الکترونیکی این شرکت گفت: «حتی در زمان قطع اینترنت خللی در خدمات بانکی ایجاد نشد و زیرساخت‌های او اظهار کرد که هم‌اکنون این طرح به صورت پایلوت در استان زنجان و با همکاری توزیع برق استان مربوطه در حال پیگیری و انجام است و در گام‌های بعدی شرکت به پرداخت ملت این طرح را در سراسر کشور توسعه می‌دهد.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات