تولیدکنندگان باید تنوع و کیفیت کالاهای خود را افزایش دهند

تولیدکنندگان باید تنوع و کیفیت کالاهای خود را افزایش دهند

رئیس اتاق تعاون ایران گفت: اگر تولیدکنندگان می‌خواهند مردم از تولیدات آنها حمایت کنند، باید تنوع کالاهای خود را افزایش دهند و خدمات پس از فروش بهتری نیز ارائه دهند، زیرا مردم توقع کالای باکیفیت را دارند.

به گزارش اکوسیستم، بهمن عبدالهی (رئیس اتاق تعاون ایران) اظهار داشت: وقتی امسال به نام سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است، باید تولید به عنوان محوری‌ترین بحث اقتصاد کشور در نظر گرفته شود. زیرا تولید است که مشکل اشتغال، بهره‌وری بنگاه‌ها و بازار کار را رفع می‌کند.

وی اضافه کرد: خواست تولیدکنندگان، حمایت مردم از کالای ایرانی است. آنها خواسته به حقی دارند، اما مردم نیز انتظار دارند که تولیدکننده داخلی کیفیت کالای خود را ارتقا دهد و قیمت‌ها را رقابت‌پذیر کند. از اینرو تولیدکنندگان باید در راستای بهبود سطح کیفی کالای تولیدی و عرضه خدمات پس از فروش بهتر گام بردارند.

رئیس اتاق تعاون ایران با اشاره بر روش‌های حمایت از کالای ایرانی و عوامل موثر بر آن، بیان کرد: یکی از عوامل اصلی حمایت از کالای ایرانی، دولت و حاکمیت به معنای کلی است، که باید به نوسازی صنایع،‌ تامین منابع مالی تولیدکنندگان، بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید توجه کند.

وی عدم اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار بطور کامل را یکی از مشکلات و دغدغه‌های تولیدکنندگان دانست و ادامه داد: اخیرا کمیسیون ویژه در مجلس گزارشی را ارائه کرد که نشان می‌دهد که کمتر از ۲۰ درصد این قانون حیاتی و مهم در کشور اجرا شده است و برای تاثیرگذاری بیشتر قانون، باید بطور کامل اجرا شود.

عبدالهی با سنگین خواندن وظایف بانک‌ها در سال حمایت از کالای ایرانی، گفت: تامین مالی بنگاه‌های تولیدی موضوع مهمی است و نظام بانکی باید در این مورد کمک کند. از آنجا که اقتصاد کشور ما بانک محور است و وظیفه اصلی تامین مالی بنگاه‌ها به عهده بانک‌ها می‌باشد، این سازمان‌ها نیز باید امسال بطور جدی‌تر به بنگاه‌های تولیدی کمک کنند.

رئیس اتاق تعاون ایران، از مجلس به عنوان یکی دیگر از رکن‌های حمایت از کالای ایرانی اسم برد و اظهار داشت: مجلس شورای اسلامی باید نسبت به حسن اجرای قوانین نظارت کافی داشته باشد. مجلس وظیفه تولید و ‌تصویب قانون و نظارت بر حسن اجرای آن را به عهده دارد، اما متاسفانه در بخش اجرای قانونی اندکی غفلت شده است و قوانین مترقی و خوبی که مجلس شورای اسلامی آنها را تصویب کرد، در مرحله اجرا موفق نبوده‌اند و مجلس گاهی روی این موضوع نظارت کافی نداشته است.

وی از مردم به عنوان عامل دیگر در حمایت از کالای ایرانی نام برد و افزود: با توجه اینکه حمایت از کالای ایرانی از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است، مردم نیز با خرید تولیدات داخلی باید از آنها حمایت کنند.

    نظرات