کارآفرین نمونه تربت جامی در جشنواره ملی رویداد ریحانه


<div id="۷۷۱۹۷۹۹۴۵۵۷"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/JBPYp?data[rnddiv]=۷۷۱۹۷۹۹۴۵۵۷ ;data[responsive]=yes"></script></div>لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات