کسب عنوان دانش بنیان نوپا نوع ۲ برای محصول "بهبود دهنده رشد آلی هیومیک اسید مایع"

کسب عنوان دانش بنیان نوپا نوع ۲ برای محصول "بهبود دهنده رشد آلی هیومیک اسید مایع"

کسب عنوان دانش بنیان نوپا نوع ۲ برای محصول " بهبود دهنده رشد آلی هیومیک اسید مایع " در مرداد ۱۳۹۸ را به شرکت پ یشگام رویش اسپادانا مستقر در مرکز رشد و فن آوری دانشگاه اصفهان تبریک می گوییم.

هیئت مدیره: سیدعرفان موسوی، مبین هاشمیان، منصور هاشمی کربکندی

سایت شرکت: PAJAL.CO.IR

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان

منبع خبر

مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان

مرکز رشد و کارآفرینی دانشگاه اصفهان یک مرکز رشد در شهر اصفهان می باشد

    نظرات