بازتاب خبری طرح بالندگی شهاب در سایت IASP (مجمع بین‌المللی پارکهای علم و فناوری)

لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری خراسان رضوی

منبع خبر

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی

پارک علم و فناوری خراسان رضوی یک پارک علم و فناوری در شهر مشهد می باشد

    نظرات