کارگاه تحلیل عاملی اکتشافی برگزار گردید

کارگاه تحلیل عاملی اکتشافی برگزار گردید

کارگاه تحلیل عاملی اکتشافی با حضور دانشجویان محترم تحصیلات تکمیلی توسط استاد محترم جناب آقای دکتر مسعود صالحی در روز چهارشنبه  مورخ ۹۸/۱۰/۴به مدت ۴ ساعت برگزار گردید.
این کارگاه در راستای توانمند سازی شرکت کنندگان محترم در جهت پیشبرد اهداف دانشکده در روز چهار شنبه مورخ ۹۸/۱۰/۴ در سایت دانشجویی دانشکده برگزار گردید.
لینک اصل خبر در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    منبع خبر

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران

    پارک علم و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی ایران یک پارک علم و فناوری در شهر تهران می باشد

      نظرات