کارخانه نوآوری دانشگاه هرمزگان


کارخانه نوآوری، بستری است که در آن، بسیاری از ابزارها و منابع مورد نیاز کارآفرینی شامل زیرساخت ها، مربیان و مشاوران، سرمایه گذاران ریسک پذیر، شتابدهنده ها، خدمات دهندگان به استارتاپها و کسب و کارها، استارتاپها و ، به نوعی بازیگران اصلی اکوسیستم کارآفرینی را در یک فضا گردهم می آورد که برای راه اندازی و توسعه کسب و کار مورد نیازند.

هدف از راه اندازی کارخانه های کسب و کار، تجمیع منابع، تسهیل رشد کسب و کارها و افزایش شانس موفقیت آنهاست . مرکز رشد دانشگاه هرمزگان با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری اقدام به راه اندازی این کارخانه نموده است که امید است در سال آینده مورد بهره برداری قرار گیرد.

لینک اصل خبر در سایت مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه هرمزگان

منبع خبر

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه هرمزگان

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه هرمزگان

مرکز رشد واحدهای فناوری دانشگاه هرمزگان یک مرکز رشد در شهر بندرعباس می باشد

    نظرات