انگشت اتهام به سمت اپل، گوگل و تسلا

انگشت اتهام به سمت اپل، گوگل و تسلا

دادخواست طرفداران حقوق بشر به نمایندگی از ۱۴ خانواده کنگویی در واشنگتن دی سی، در ادامه خسارت ناشی از اپل، دل، مایکروسافت، تسلا و آلفابت (شرکت اصلی گوگل) ثبت شده است. با توجه به اعلام عمومی دادخواست طرفداران حقوق بشر مبنی بر سوءاستفاده شرکت‌های تکنولوژی از کودکان کار در آفریقا، مقامات قضایی شرکت‌های اپل، آلفابت (گوگل)، دل، مایکروسافت و تسلا را متهم کردند. مقامات قضایی بر این باورند که شرکت‌های تکنولوژی با مجبور کردن کودکان به کار در معادن کبالت منجر به کشته‌شدن یا آسیب جدی و فلج‌کننده آنها شدند.

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

    منبع خبر

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه

    هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

    نظرات