انتصاب محمدباقر اثنی عشری به عنوان رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

انتصاب محمدباقر اثنی عشری به عنوان رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور

با حکم رئیس جمهور، محمدباقر اثنی عشری مسئولیت ریاست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را به عهده گرفت.

به گزارش اکوسیستم، محمدباقر اثنی عشری به ریاست پنجمین دوره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور منصوب شد.

متن حکم ریاست جمهوری به شرح زیر است:

جناب آقای مهندس محمدباقر اثنی عشری

در اجرای ماده (66) آیین نامه اجرایی موارد (2) و (17) قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه‌ای مصوب 1383/4/21 هیئت محترم وزیران و بنا به پیشنهاد معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، به موجب این حکم برای مدت سه سال به عنوان رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور منصوب می‌شوید.

توفیق شما را در انجام شایسته وظایف محوله با رعایت قانون مداری، اعتدال گرایی و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید، از خداوند متعال مسالت می‌نمایم.

    نظرات