محدودیت فروش سهام کارمندان اوبر لغو شد

محدودیت فروش سهام کارمندان اوبر لغو شد

حدود 4 ماه پیش اوبر قانونی را تصویب کرد که به موجب آن کارمندان فقط مجاز به واگذاری بخشی از سهام خود به غیر بودند. اکنون این سامانه هوشمند حمل و نقل با راهکاری این محدودیت را از پیش پای کارمندان خود برداشته است.

به گزارش اکوسیستم، اوبر سال گذشته با مشکلات زیادی روبرو شد، به طوریکه شرایط برای این شرکت هنوز هم به سطح مطلوب نرسیده است. اما اوبر تصمیم گرفت قراردادی را امضا کند که براساس آن کارمندان بتوانند مقداری از سهام خود را به سازمان فعال اقتصادی Coatue Management واگذار کنند. این موسسه که یک صندوق حمایتی در زمینه تکنولوژی است، به زودی به یکی از سهام داران اوبر تبدیل خواهد شد.

براساس قرارداد مذکور، بخشی از سهام اوبر به مبلغ 62 میلیارد دلار (هر سهم 40 دلار) به سازمان Coatue Management واگذار خواهد شد. از اینرو کارمندان این سامانه حمل و نقل هوشمند می‌توانند فارق از محدودیت قبلی، قادر خواهند بود بخشی از سهام خود را به این سازمان اقتصادی واگذار کنند.

سال گذشته شرکت اوبر بخشی از سهام خود را نیز به SoftBank واگذار کرد، اما شرایط این واگذاری بیشتر به نفع سرمایه گذار تمام شد. به همین دلیل در قرارداد جدید کمپانی آمریکایی بیشتر به سود کارمندان خود توجه کرده است. اکنون پرسنل این سامانه حمل و نقل هوشمند می‌توانند از این فرصت استفاده کنند و بخشی از سهام خود را بفروشند و سرمایه گذاران نیز تنها در صورت وجود ظرفیت خالی، می‌توانند اقدام به خرید سهام کنند.

براساس این قرارداد حداقل سهام مورد نیاز برای معامله با موسسه Coatue Management فقط 1000 سهم است، در حالیکه در قرارداد با سافت بانک،  داشتن حداقل 10 هزار سهام برای واگذاری الزامی بود. طبق قرارداد جدید، هر کارمند می‌تواند به میزان یک چهارم از سهام خود تا سقف 25 میلیون دلار را بفروشد.

هدف از این قرارداد به دست آوردن رضایت کارمندان وفادار اوبر بوده است که تصور می‌کردند نمی‌توانند از خریدن سهام اوبر سودی به دست آورند.

    نظرات