برگزاری ۲۰۰ جلسه بین سرمایه‌گذاران و استارتاپ‌ها در کافه سرمایه شنبه

برگزاری ۲۰۰ جلسه بین سرمایه‌گذاران و استارتاپ‌ها در کافه سرمایه شنبه

در این جلسات، استارتاپ‌هایی که از چندین ماه قبل طرح‌های خود را برای تیم کافه سرمایه ارسال کرده و طی فرایندهای ارزیابی توسط متخصصان برگزیده شده بودند، حضور داشتند. روند برگزاری این جلسات به این صورت بوده که براساس حوزه‌های سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران و حوزه فعالیت استارتاپ‌ها، به اصطلاح matchmaking انجام شده و جلسات مذاکره نیز بر همین اساس برگزار شده است.

متن کامل خبر در سایت هفته نامه شنبه

منبع خبر

هفته نامه شنبه

هفته نامه شنبه

هفته نامه شنبه یک رسانه در شهر تهران می باشد

نظرات