دواپس (DevOps)، مدیریت خدمات فناوری اطلاعات (ITSM) یا ترکیبی از هر دو؟

/ اگر به تاریخچه پیدایش و توسعه دواپس نگاهی بیندازیم، خیلی زود متوجه می‌شویم که ظهور آن نتیجه واکنش به ناکامی‌های حاصل از مبانی بهین‌روش مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بوده؛ موضوعاتی که برای جنبه‌های خاصی از عملیات کسب‌وکارهای نوین سودمند نبوده‌اند، مانند گام‌های پیچیده‌ای که در روند انجام کارها باید طی شوند و حجم بالای اجتناب‌ناپذیر کاغذبازی‌هایی که درنهایت روی هم انباشته خواهند شد. اجتناب از تضادهای میان دواپس و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات کماکان باقی است. برخی وسوسه می‌شوند که مدیریت خدمات فناوری اطلاعات را به کل کنار بگذارند و از دواپس استفاده کنند، اما موضوعات مهمی در مدیریت خدمات فناوری چگونه از برخورد دواپس و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات با یکدیگر اجتناب کنیم؟ این بدین معنی است که گرچه استفاده از دواپس گسترش چشمگیری خواهد داشت، باید آن را در زمینه یک چارچوب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات اجرا کرد. در هر حال، باید در ترکیب مدیریت خدمات فناوری اطلاعات و دواپس از سه اشتباه زیر اجتناب کرد. شاید به نظر برسد که طرح این موضوع برای مقاله‌ای در حوزه مدیریت خدمات فناوری اطلاعات بیش از اندازه فلسفی و نظری باشد، اما سازمان‌ها هم با مشکلات مشابهی روبه‌رو هستند؛ مشکلاتی که ناشی از اختلاف بین دو گروهی است که هریک باور دارند روش آنها بهترین روش ممکن است. این مشکلات در شیوه‌های مدیریت و روش نگاه به فناوری اطلاعات (IT) سازمان نیز خود را نشان می‌دهند. راه‌حل این است که هدفمان ایجاد رویکردی باز و هماهنگ برای استفاده از بهترین روش‌های هر دو حوزه DevOps و ITSM باشد. پذیرش برخی از مزایای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است؛ مزایایی مانند استفاده از درخواست‌های ) در این مورد می‌گوید: «از نقطه نظر مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، گرچه کارکردن به روش‌های قدیمی واقع‌گرایانه نیست، باید کمی در برابر تغییر مقاومت نشان داد. این موضوع جا افتاده که چرخه‌های مدیریت خدمات فناوری اطلاعات نیاز به تغییر دارند و خوشبختانه، این شیوه‌ها دارند برای هماهنگی با چارچوب دواپس متحول می‌شوند. آیا می‌خواهید از مزایای دواپس و مدیریت خدمات فناوری اطلاعات در کنار هم برخوردار شوید، بی‌آنکه بین آنها برخوردی دربگیرد؟ پس مواظب این سه اشتباه باشید!

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

  منبع خبر

  راه پرداخت

  راه پرداخت

  رسانه فینتک ایران

   نظرات