قرارداد همکاری صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با پارک فناوری مدرس

قرارداد همکاری صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با پارک فناوری مدرس

قراردادی برای ارائه خدمات مالی و ضمانت‌نامه‌ای میان صندوق پژوهش و فناور دانشگاه تهران و پارک علم و فناوری مدرس به امضا رسید.

به گزارش اکوسیستم، این قرارداد اقدامی است در راستای توسعه و گسترش خدمات مالی و ضمانت‌نامه‌ای صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران به تمام پارک‌های علم و فناوری کشور که نیاز به دریافت خدمات مالی نوین به طور تسهیل شده، دارند.

براساس این قرارداد همه شرکت‌های دانش بنیان و فناور مستقر در پارک علم و فناوری مدرس که از سوی این پارک مورد تایید باشند، می‌توانند از خدمات تسهیلات قرض الحسنه و ضمانت‌نامه‌ای صندوق پژوهش و فناوری دانشگاه تهران با شرایط ویژه و تسهیل شده بهره‌مند شوند.

پارک علم و فناوری مدرس برای تامین مالی شرکت‌های دانش بنیان و فناور خود با این صندوق قرارداد منعقد کرده است.

    نظرات