گزارش سخنرانی دکتر یونس یونسیان با موضوع فرهنگ شخصیت و الگوی اسلامی ایرانی هندسه شخصیت ایرانیان

گزارش سخنرانی دکتر یونس یونسیان با موضوع فرهنگ شخصیت و الگوی اسلامی ایرانی هندسه شخصیت ایرانیان


طی سمیناری در دانشگاه تهران صورت می‌گیرد

درنگی بر «هندسه شخصیت ایرانیان»، گامی به سوی تدوین نقشه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

سمینار هندسه شخصیت و پیشرفت ایرانیان (اهمیت رویکرد بینارشته ای در تدوین الگوی فرهنگی اسلامی ایرانی پیشرفت) در محل دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد..

بحث و بررسی در خصوص درک ساختارهای روانی و ذهنی به وسیله دانش ریاضیات و استفاده از الگوهای توپولوژیک در روانکاوی از اولویت های ترسیم نقشه جامع ایرانیان می باشد. در این سمینار دکتر "یونس یونسیان" و مهندس "خسرو آقایی" به عنوان اساتید مطرح این حوزه به ایراد سخنرانی می پردازند.

یونس یونسیان کارشناس شتاب دهنده شاهکار دانشگاه صنعتی شاهرود،  دانشجوی دکتری رشته علم اطلاعات و دانش شناسی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران و محقق روانکاوی و فلسفه علم که تاکنون مقالات متعددی از وی در مجلات معتبر ملی و بین المللی منتشر شده است در این خصوص به خبرنگار ایسنا، گفت: این سمینار در قالب مجموعه درسگفتارها و کنفرانس های " اهمیت رویکرد بینارشته ای در تدوین الگوی فرهنگی اسلامی ایرانی پیشرفت در دانشگاه های کشور" برگزار می شود که ایده و صاحب امتیاز آن شرکت دانش بنیان سروشان ایده کاوان (گروه برندینگ چارصد) است و در سال اقتصاد و فرهنگ در نظر دارد از پتانسیل موضوعات و مباحث بینا رشته ای در تحول و پیشرفت ایرانیان استفاده کند.

شناخت شخصیت ایرانیان کلید حرکت به سمت تبلور فرهنگ شخصیت و شخصیت فرهنگی است

این مدرس دانشگاه افزود: شناخت جنبه های متفاوت و متکثر شخصیت ایرانیان می تواند کلید حرکت به سمت تبلور فرهنگ شخصیت و شخصیت فرهنگی در کشور باشد. در سال مزین به نام "اقتصاد و فرهنگ" بیش از هر زمان دیگری می توان به نقش کلیدی فرهنگ در ساخت و ایجاد الگوهای شخصیتی متناسب با روند روبه رشد فرهنگ و پیشرفت فرهنگی کشور باشد.

وی ادامه داد: در زمینه فرهنگ و کار فرهنگی باید به این حقیقت اذعان داشت که مقوله فرهنگ دارای ماهیت بینا رشته ای و متکثر است و هر فعالیت فرهنگی بدون در نظر گرفتن جنبه ها و دلالت های پنهان در این زمینه می تواند به نتایج متفاوت و بعضا متناقضی منجر شود. لازم است الگوهای اسلامی و ایرانی پیشرفت با جنبه های شخصیتی و تبیین های اجتماعی از فرهنگ ها و خرده فرهنگ های ایرانی و بومی هماهنگ شده و در نهایت اجرایی شوند. یونسیان اضافه کرد: کلیه واکنش های رفتاری و فرهنگی ایرانیان در عرصه های متفاوتی شامل شبکه های اجتماعی، جامعه، اقتصاد و هنر می تواند مورد تدقیق و تحلیل قرار گرفته و بازگوکننده جنبه های پنهان واکنش ها و شخصیت های چند لایه ایرانیان باشد.

این مخترع اظهار کرد: دانش روانشناسی و روان درمانی در جهان به نقطه ای رسیده است که پوچ بودن بسیاری از رویکردهای تجویزی و برچسب های شخصیت شناسانه را افشا کرده است. "هندسه شخصیت" به عنوان مفهومی نو ظهور در عرصه شناخت جنبه های فرهنگی و اجتماعی شخصیت ایرانیان می تواند راهگشای حرکت به سمت الزامات و زیرساخت های تدوین نقشه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت باشد. اما تامل بیشتر بر دو واژه "هندسه" و "شخصیت" تفاوت رویکرد کنونی را با عناوین مشابه آشکار خواهد ساخت.

باید بساط روانشناسان بازاری و انستیتوهای به ظاهر مرتبط با روانکاوی برچیده شود

وی گفت: رویکرد هندسی به شخصیت (مشخصا رویکرد توپولوژیک) بر هستی شناسی متفاوتی تکیه دارد که در مدل های ماتریسیَ، طبقه بندی های توصیفی و سلسله مراتبی نمی گنجد. اما پیش از پرداختن به آن می بایست بدانیم که روانکاوی دارای وجه تمایز اساسی با روانشناسی های رایج و بازاری است. در کشور ایران نیز لازم است اقدامی اساسی و جدی برای برچیده شدن بساط جماعت روانشناسان بازاری و انستیتوهای به ظاهر مرتبط با روان و روانکاوی برداشته شود، چرا که شان و اعتبار جامعه ایرانی به پارادایم ها و الگوهای متفاوت و منطبقی با ساختار حقیقی شخصیت ایرانیان نیاز دارد.

این کارشناس ارشد مدیریت تحول، ادامه داد: هندسه شخصیت ایرانی" نیز به عنوان یک مفهوم بنیادین و نوین در چنین آشفته بازاری به میدان آمده است. مقصود از هندسه در این مفهوم مشخصا ساختارهای توپولوژیک است، و نه اشکال متداول هندسی (نظیر مربع، دایره، مکعب، کره) و نه هرم های سلسله مراتبی یا ماتریس ها که در روانشناسی های رایج به کار می آیند.

"هندسه شخصیت ایرانیان"،سرآغازی برای نظریه پردازی درباره خصلت های عام ایرانی ها

این پژوهشگر افزود: مقصود از شخصیت، آنچنان که از روانکاوی بر می آید، نه مجموعه ای از بروزات رفتاری و احساسی، که امکان سنجش کمی آنها با ابزارهای آماری وجود دارد، بلکه نحوه مواجهه فرد با دیگری (و به تبع آن، با خودش) است. به این ترتیب، مقدمه ای بر "هندسه شخصیت ایرانیان"، قرار است سرآغازی باشد برای نظریه پردازی درباره برخی خصلت های عام ایرانی ها از طریق نگاشت نحوه مواجهه فرد بر ساختارهای توپولوژیک. فارغ از مدل های توصیفی طبقه بندی کننده، و فارغ از سنجش های آماری. طبقه بندی و سنجش های آماری در این رویکرد جایگاه نشانگانی داشته و اشارت وار هستند و نه کاشف حقایق.

یونسیان معتقد است: برای تحقق فرهنگ در سال اقتصاد و فرهنگ باید مسیری سیر و سلوک وارانه برای ایرانیان طی شود و ایرانیان زمینه شناخت و درک تازه ای از جان و روان خود را مهیا کنند.

این مدرس دانشگاه اظهار کرد: حرکت از ویژگی های اقلیدسی هندسه به سمت رویکرد نااقلیدسی و ظهور ساختارها و اشکال توپولوژیک در حقیقت دری را به درک تازه ای از هندسه گشوده است که می تواند واجد دلالت های معنایی و هستی شناسانه در شناخت روانکاوانه شخصیت باشد.

وی توضیح داد: واژه هندسه شخصیت از طرفی بیان کننده کاربرد هندسه در شناخت شخصیت و از یک طرف به معنای مهندسی شخصیت می باشد. به عبارت دیگر به همان اندازه که رویکرد نااقلیدسی و هندسه توپولوژی می تواند ساختارهایی را برای درک بیشتر شخصیت و زیرساخت های کارکردی و نظام های مبتنی بر روانکاوی در اختیار ما بگذارد به همان شکل نیز می تواند با پایش و نظارت ساختاری و درک نظام ها و کارکردهای پنهان به مهندسی شخصیت و کنترل منجر شود.

یونسیان با بیان اینکه نظریه روانکاوی و دانش توپولوژی در زمین های جداگانه و قلمروهای دور از هم رشد و نمو کردند و هر یک مسیری را به سمت گسترش و پیشبرد افق های دانش پیشینی خود (دانش روانشناسی و دانش هندسه اقلیدسی) گشودند.تصریح کرد: ترکیب روانکاوی و توپولوژی یا استفاده از ساختارها و اشکال توپولوژیک در روانکاوی اما حرکتی بود که از سمت روانکاوی آغاز شد. به عبارت دیگر تونلی از دانش روانکاوی به یکباره از قلمرو دانش ریاضیات سر برآورد.

روانکاوی در نهایت برای فرار از بی نظمی تفسیری به سراغ ساختارهای هندسی می رود

او افزود: ترکیب دانش محض و اشکال مجرد و انتزاعی دانش ریاضیات و به ویژه شاخه توپولوژی با رشته روانکاوی و علوم انسانی در ظاهر امر بسیار عجیب و تا حدودی ناممکن است، ولی حقیقت این است که روانکاوی به عنوان رشته ای از علوم انسانی پیچیده که با ساختار روان و ناخودآگاه انسان و کشف بیماری ها و نشانگان شخصیتی و روانی انسان سر و کار دارد در نهایت برای تفسیر و فرار از یک آشوب و بی نظمی تفسیری به سراغ نظم و ساختارهای هندسی می رود.

وی همچنین گفت: توپولوژی شاخه ای از ریاضیات است که با ویژگی ها و مشخصه های فیگورها و اشکالی در فضا سروکار دارد که تحت همه گونه دفورمه شدن و تغییر شکل پیوسته همواره ثابت می مانند.این ویژگی ها و مولفه های مورد نظر شامل پیوستار (continuity)، هم مرزی (contiguity) و حد و مرز داشتن (delimitation) می باشند.

 

این مخترع شاهرودی با اشاره به برخی جنبه های "فضای توپولوژیک"یادآوری کرد: مفهوم فضا (space) در شاخه نظری توپولوژی واجد ویژگی ها و مولفه های خاص است و در بیشتر موارد از چنین فضایی به عنوان فضای توپولوژیک یاد می شود.

وی ادامه داد: فضای توپولوژیک بر مبنای تعریف و تبیین خاص و یکتای خود دارای ویژگی های متمایزی است. فضای توپولوژیک به حوزه اقلیدسی و حوزه اقلیدسی محدود نمی شود و نمی توان گفت که فضای توپولوژیک دارای ابعاد بوده یا محدود به ابعاد می باشند. فضای توپولوژیک از هرگونه ارجاع به فاصله، اندازه، ناحیه و زوایا رها شده و بر مبنای مفاهیم نزدیکی و همسایگی قرار دار

  منبع خبر

  شاهکار

  شاهکار

  اکران سیستم کسب و کار پلتفرمی با رویکرد نوآوری باز در راستای تحقق جامعه نسل پنجم

   نظرات