ادامه جدال میان خشکشویی‌های آنلاین و اتحادیه خشکشویی

ادامه جدال میان خشکشویی‌های آنلاین و اتحادیه خشکشویی

رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی بار دیگر به انتقاد از خشکشویی‌های آنلاین پرداخت و به کاربران این کسب و کارها هشدار داد که این واحدها تنها واسطه هستند و از بهداشت و کیفیت مناسبی برخوردار نیستند.

به گزارش اکوسیستم، ابوالفضل رجب‌زاده (رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی) در خصوص شرایط واحدهای صنفی خشکشویی اظهار کرد: صنف خشکشویی دچار رکود شده است و کاری از طرف مشتری‌ها به واحدهای صنفی سپرده نمی‌شود.

وی افزود: زمانی که کسب و کار صنف خشکشویی با رکود مواجه می‌شود، میزان خرید مواد شوینده نیز کاهش می‌یابد و از طرف دیگر افزایش قیمت ارز به خصوص دلار باعث افزایش قیمت این مواد شده است که در نهایت این مسائل باعث کاهش میزان خرید مواد شوینده و داروهای کمکی شستشو گردید.

رئیس اتحادیه خشکشویی و لباسشویی به بیان این موضوع پرداخت که با توجه به افزایش هزینه تعمیر و خرید قطعات دستگاه‌های مورد استفاده در واحدهای صنفی و شرایط فعلی بازار، تعداد زیادی از واحدهای صنفی با افت فعالیت و تعطیلی مواجه شده‌اند.

وی با بی تاثیر خواندن ارتقای فناوری تولید ماشین‌های لباسشویی و اتوهای خانگی در رکود صنف خشکشویی، اظهار داشت: شرایط اقتصادی و کاهش قدرت خرید مردم در میزان رجوع افراد به واحدهای خشکشویی تاثیر بسیاری دارد. میزان فعالیت واحدهای خدماتی از جمله خشکشویی ارتباط مستقیم با میزان درآمد و هزینه خانواده‌ها دارد.

رجب‌زاده خاطر نشان کرد: اکثر خشکشویی‌های آنلاین بدون واحدهای صنفی فعالیت می‌کنند و تنها یک واسطه هستند که جنس را از مشتری دریافت می‌کنند و برای آنکه سود بیشتری داشته باشند، اجناس را در اختیار واحدهای بدون جواز کسب قرار می‌دهند.

وی اضافه کرد: حجم قابل ملاحظه‌ای از خدمات خشکشویی‌های آنلاین کیفیت مناسبی ندارند و در اصطلاح اجناس را فقط آب شور می‌کنند.

    نظرات