پرداخت الکترونیک سداد در جایگاه‌های سوخت استان‌های مختلف، کیوسک‌های جدید چندمنظوره نصب می‌کند

از پایلوت و راه‌اندازی ۱۰۰ دستگاه کارت‌خوان دومنظوره جدید با سوئیچ و برند سداد در استان‌های خراسان رضوی، فارس و اصفهان خبر داد و گفت: «به دنبال همکاری مشترک پرداخت الکترونیک سداد با شرکت پیدو به زودی در استان‌های البرز، قم و همدان هم نصب کیوسک‌های چندمنظوره پرداخت در جایگاه‌های سوخت انجام می‌پذیرد.» ، علیرضا حاجی جباری، مدیر پروژه سوخت شرکت پرداخت الکترونیک سداد با اشاره به هدفگذاری این شرکت در راه‌اندازی کیوسک‌های جدید گفت: «این کارت‌خوان‌ها به صورت «کیوسک جایگاهی» و «متصل به نازل» روی جایگاه‌های عرضه سوخت در حال نصب هستند و به زودی بر روی ماشین‌های سوخت‌رسان و جایگاه‌های سیار شرکت پیدو نیز نصب خواهند شد و پس از دوره پایلوت برای سایر متقاضیان نیز قابل نصب و بهره‌برداری است. مهم‌ترین اقدامات سداد در حوزه سوخت علاوه بر نصب کیوسک‌های چندمنظوره پرداخت در جایگاه‌های در این توافق، سداد جایگاه‌های سوخت را در چارچوب

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

منبع خبر

راه پرداخت

راه پرداخت

رسانه فینتک ایران

    نظرات