طبق آخرین گزارش شاپرک، به پرداخت ملت بیشترین افزایش را در تعداد تراکنش‌های درگاه پرداخت اینترنتی داشته است

طبق آخرین گزارش شاپرک، به پرداخت ملت بیشترین افزایش را در تعداد تراکنش‌های درگاه پرداخت اینترنتی داشته است

بدین ترتیب این شرکت با ۲/۵۸ درصد رشد نسبت به آبان ماه ۹۸ در تعداد تراکنش‌های درگاه پرداخت اینترنتی بین شرکت‌های پرداخت الکترونیک به جایگاه سوم رسید. همچنین به پرداخت ملت از اردیبهشت ماه سال ۹۸ تاکنون با بیش از ۲۰ درصد رشد در تعداد تراکنش‌های درگاه پرداخت موبایلی از جایگاه هفتم به جایگاه سوم رسید و از این حیث بیشترین سهم و رشد را در بین شرکت‌های پرداخت الکترونیک داشته است.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

منبع خبر

راه پرداخت

راه پرداخت

رسانه فینتک ایران

    نظرات