نشست مدیران بانک اقتصاد نوین و مدیران پرداخت نوین برگزار شد

نشست مدیران بانک اقتصاد نوین و مدیران پرداخت نوین برگزار شد

، در این جلسه که با حضور علیرضا بلگوری، مدیرعامل بانک اقتصاد نوین برگزار شد، عملکرد پرداخت نوین در حوزه‌های مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پایان این جلسه و پس از بررسی برنامه‌های متعدد توسط مدیران و هم‌افزایی بیش‌تر میان بانک اقتصاد نوین و شرکت پرداخت نوین دنبال شود.

متن کامل خبر در سایت راه پرداخت

منبع خبر

راه پرداخت

راه پرداخت

رسانه فینتک ایران

    نظرات