کمبود نیروی کار ماهر در انگلیس

کمبود نیروی کار ماهر در انگلیس

از بین هر 10 کارفرمای انگلیسی، 9 نفر از آنها اعلام کرده‌اند که با کمبود نیروی کار ماهر مواجه هستند. به نظر می‌رسد تصمیم این کشور مبنی بر خروج از اتحادیه اروپا می‌تواند این شرایط را حتی بدتر کند.

به گزارش اکوسیستم، موسسه سیتی نظرسنجی را در انگلیس برگزار کرده است که نتایج آن نشان می‌دهد دوسوم از کارفرمایان این کشور اعتقاد دارند که خروج از اتحادیه اروپا باعث تشدید مشکل آنها برای یافتن نیروی کار ماهر خواهد شد. این نظرسنجی حاکی از آن است که تاثیر خروج از اتحادیه اروپا بر رقابت‌پذیری صنایع انگلیسی فاجعه بار خواهد بود.

براساس این تحقیقات، طی پنج سال آینده برای پاسخگویی به نیازهای اقتصادی، تعداد زیادی نیروی کار ماهر نیاز خواهد بود و از ۱۰۰۰ مدیر اجرایی ارشد در انگلیس که در این نظرسنجی شرکت کرده‌اند، دوسوم آن‌ها معتقدند شکاف بین مهارت مورد نیاز آنها و توانایی بازار در سه تا پنج سال آینده بیشتر می‌شود.

علاوه بر این کارفرمایان این کشور معتقدند این مساله بر بهره‌وری شرکت‌های آنها اثر منفی خواهد داشت و بیشترین نگرانی‌ها از تاثیر کمبود نیروی کار بر بهره‌وری است. به عقیده ۴۶ درصد شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی، خروج از اتحادیه اروپا باعث آسیب به روند رشد اقتصادی خواهد شد. همچنین کارفرمایان خواستار حمایت بیشتر دولت از نظام آموزشی و توجه به آموختن مهارت‌های مورد نیاز بازار کار به دانشجویان شدند.

    نظرات